Badania lekarskie
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, informujemy o konieczności wykonania (grupa naborowa, funny judo) oraz kontynuacji (grupy zaawansowane) badań sportowo – lekarskich.
Posiadanie aktualnych badań sportowo lekarskich obowiązuje wszystkich uczestników zajęć !!!!
Zawodnicy nie posiadający stosownych zaświadczeń (orzeczenia lekarskiego) nie będą dopuszczani do udziału w treningach sportowych.

Poniżej lista placówek służby zdrowia, w których można wykonać badania:
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35, Wrocław
tel.:71 347 33 00

Centrum Medyczne GOBL-L
ul. Henryka Sienkiewicza 108-110, Wrocław
tel.: 71 328 28 92

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOGENES sp. z o.o.
pl. Bzowy 1, Wrocław
tel.: 71 363-30-16
www.biogenes.pl

Poradnia Medycyny Sportowej przy Akademickim Szpitalu Klinicznym
ul. Borowska 213, Wrocław
rejestracja – tel.: (71) 733-16-00 od 7:30 do 18:00
(obowiązuje skierowanie od lekarza pediatry – badanie jest bezpłatne, na NFZ)

Ubezpieczenie / wyjazdy zagraniczne
Wszyscy uczestnicy zajęć, którzy opłacili składkę ubezpieczeniową, objęci są ubezpieczeniem. Ubezpieczenie nie obowiązuje podczas wyjazdów zagranicznych – rodzice powinni we własnym zakresie ubezpieczyć dzieci na wyjazdy zagraniczne. Na terenie Unii Europejskiej można korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – bliższe informacje tutaj. Wniosek o wydanie karty EKUZ znajduje się w dziale Dokumenty.

Dokumenty na wyjazdy zagraniczne
Każdy zawodnik wyjeżdżający na zawody zagraniczne powinien posiadać przy sobie WAŻNY dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty (kraje UE). Całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie dziecka w potrzebne dokumenty ponoszą rodzice.


Obozy – co warto wiedzieć?

Co roku w lipcu wyjeżdżamy na obóz sportowy do Zakopanego. Bliższe informacje podamy przed wakacjami.