Judo jest dyscypliną sportu pochodzącą z Japonii, dosłownie oznacza „łagodną drogę”, „drogę do zwinności”. Jest japońską sztuką walki wręcz, najszerzej znaną na świecie, jako pierwsza stała się dyscypliną olimpijską. Techniki judo opierają się na technikach ju-jitsu, wywodzących się z wojennych czasów feudalnej Japonii. Twórcą judo jest Japończyk Jigoro Kano, który zebrał, usystematyzował i ulepszył chwyty starego ju-jitsu, usunął elementy mogące zagrażać życiu lub zdrowiu ćwiczących, wprowadził w to miejsce wiele nowych, stworzonych przez siebie i dał im taką formę, w jakiej obecnie są uprawiane na całym świecie. W grudniu 1951 roku powołano w Paryżu Światową Federację Judo (IJF), której pierwszym prezydentem był syn twórcy judo Risei Kano. Pierwsze mistrzostwa świata w judo rozegrane zostały w 1956 roku w Tokio, natomiast do programu Igrzysk Olimpijskich judo weszło w 1964 roku, również w Tokio i z wyjątkiem Igrzysk Olimpijskich 1968 roku w Meksyku, jest na stałe w programie igrzysk.

Jest sportem rozwijającym bardzo wszechstronnie ze względu na różnorodne formy treningu, które obejmują ćwiczenia ogólnorozwojowe tj., gimnastyczne, akrobatyczne, siłowe, zwinnościowe, gibkościowe i szybkościowe.

Judo rozwija również u młodego człowieka wiele cech wolicjonalnych takich jak: spostrzegawczość, odwagę, odporność na stres, koncentrację itp.

Sport ten może być doskonałym punktem wyjścia do uprawiania innych dyscyplin sportowych, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Można więc śmiało powiedzieć, że jego pozytywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży jest niezaprzeczalny.

Jeśli więc chcesz przeżyć wspaniałą przygodę ze sportem, to zapraszamy. Obiecujemy ciekawe treningi, super atmosferę i świetną zabawę, a także możliwość zdobycia stopni uczniowskich w judo.

Nasi najlepsi zawodnicy będą mogli brać udział w zawodach krajowych i zagranicznych oraz będą mieć możliwość wyjazdu na obozy sportowe.